ریزش فراوان بازیکنان در تیم فوتسال آغاز شد.

همانطور که پیش بینی میشد،تعدادی از بازیکنان،تیم فوتسال را در مسابقات دسته اول شهرستان همراهی نخواهند کرد که از جمله آنها میتوان به آقایان معود تحویلداریان،رضا امینی و پیمان خدایی تا این لحظه اشاره کرد.این افراد نتوانستند از باشگاه قبلی خود رضایت نامه بگیرند.

انتظار میرود که در طی روزهای آینده تعداد این نفرات افزایش یابد و افراد جدیدی جایگزین این افراد شوند،این در حالی است که طی چند روز آینده،مسابقات دسته اول فوتسال شهرستان آغاز خواهند شد.

/ 2 نظر / 34 بازدید
به تو چه

شنیدم کاپیتان تیم دیگه در تیم بازی نمیکنه آیا صحت دارد که اون با تیم درگیری پیدا کرده

مسیح

شایعه نیست